میزان سوددهی ال جی الکترونیکس در سه ماهه اول 2018 رکورد زد

سوددهی ال جی الکترونیکس

میزان سوددهی ال جی الکترونیکس در اولین سه ماهه سال 2018 به بیشترین حد از 9 سال پیش تا امروز رسید! در مقایسه با میزان سودآوری ال جی الکترونیکس طی اولین ربع‌ سایر سال‌ها، امسال بهترین وضعیت در کل تاریخ شرکت به دست آمده است. سوددهی ال جی الکترونیکس در اولین سه ماهه سال جاری …

نوشته میزان سوددهی ال جی الکترونیکس در سه ماهه اول 2018 رکورد زد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.