هوش مصنوعی نتایج اسکن MRI را بهبود می‌دهد

هوش مصنوعی نتایج اسکن MRI را بهبود می‌دهد

پژوهشگران توانسته‌اند با بهره بردن از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، نتایج دقیق‌تر و کامل‌تری از اسکن‌های MRI به دست بیاورند.