نگاه زومجی به فیلم Avengers: Infinity War – انتقام جویان: جنگ بی‌نهایت

نگاه زومجی به فیلم Avengers: Infinity War - انتقام جویان: جنگ بی‌نهایت

فیلم انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت، جمع بندی ۱۰ سال فیلم‌های دنیای سینمایی مارول است که موفق شده به خوبی یکپارچگی خود را حفظ کند.