فنربندی مغناطیسی بوز؛ انقلابی در سیستم تعلیق خودروها

 فنربندی مغناطیسی بوز؛ انقلابی در سیستم تعلیق خودروها

استارتاپ کلیرموشن با خرید فناوری سیستم تعلیق فعال ساخت شرکت بوز، قصد دارد آن را راهی بازار کند. این سیستم، اهمیت زیادی برای استفاده در خودروهای امروزی و فناوری خودران در آینده خواهد داشت.