آلفا رومئو 4C با تیونینگ پوگیا ریسینگ معرفی شد

آلفا رومئو 4C با تیونینگ پوگیا ریسینگ معرفی شد

 پوگیا ریسینگ، با تیونینگ کوپه اسپرت آلفا رومئو 4C نمسیس توانسته است قدرت آن را تقریبا به دو برابر برساند که موفقیت بی‌نظیری در زمینه تیونینگ خودرو محسوب می‌شود.